1
Cách cúng các sao Thái Bạch, Địa Võng, Kế Đô, La Hầu, v.v.

Từ đó cần chuẩn bị lễ vật, bài vị cúng sao, văn khấn để cúng sao giải hạn tương ứng. Đào hoa, Hồng loan là các sao chỉ những bệnh về máu huyết.

Comments

Who Upvoted this Story

Latest Comments