1
Để có thể quan sát tốt nhất mưa sao băng, chuyên gia khuyên: người xem chọn địa điểm có góc nhìn rộng, không bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt.
Góc nhìn đẹp nhất nằm phía Đông.

Comments

Who Upvoted this Story

Latest Comments